УТВЕРЖДЕНО

Приказ 

Комитета по образованию Мингорисполкома

«02» 08 2021г. №333-ОС

СТАТУТ

установы адукацыі

«МIНСКI ДЗЯРЖАЎНЫ КАЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНIКI»

(МДК ЭЛЕКТРОНIКI)

 УСТАВ

учреждения образования

«МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

ЭЛЕКТРОНИКИ»

(МГК ЭЛЕКТРОНИКИ)

 

 (новая редакция) 

 г. Минск, 2021г.

1.Агульныя палажэнні

1.1.Сапраўдны Статут з'яўляецца новай рэдакцыяй Статута ўстановы адукацыі “Мінскі дзяржаўны каледж электронікі”(далей – Установа), зарэгістраванага ў Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў за №100286358, на падставе рашэння Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 16 верасня 2008 №327-АС “Аб перайменаванні ўстановы адукацыі”.

Установа адукацыі створана загадам Дзяржаўнага камітэта па прафесійна-тэхнічнай адукацыі пры Савеце Міністраў БССР ад 11 мая 1966г. №7 як “Тэхнічнае вучылішча №76-электратэхнікі”. Загадам ад 3 сакавіка 1974г. №109 Дзяржаўнага камітэта па прафесійна-тэхнічнай адукацыі пры Савеце Міністраў БССР “Тэхнічнае вучылішча №76-электратэхнікі” перайменавана ў “Мінскае тэхнічнае вучылішча №76-электронікі”. Загадам Дзяржаўнага камітэта па прафесійна–тэхнічнай адукацыі пры Савеце Міністраў БССР ад 01.07.1984г. №81 “Мінскае тэхнічнае вучылішча №76-электронікі” перайменавана ў “Мінскае сярэдняе прафесійна-тэхнічнае вучылішча”. Загадам Міністэрства народнай адукацыі БССР і НВА “Інтэграл” ад 30.01.1991г. №23/57 “Мінскае сярэдняе прафесійна-тэхнічнае вучылішча №76” перайменавана ў “Мінскае вышэйшае прафесійнае вучылішча электронікі”. Рашэннем Мінскага выканаўчага камітэта ад 20.06.2001 г. №793 “Мінскае вышэйшае прафесійнае вучылішча электронікі” перайменавана ва ўстанову адукацыі “Мінскі прафесійна-тэхнічны каледж электронікі”. Загадам Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама ад 11.12.2003 №696-АС установа адукацыі “Мінскі прафесійна-тэхнічны каледж электронікі” перайменавана ва ўстанову адукацыі “Мінскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж электронікі”. Рашэннем Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 24.03.2004г. №620 установа адукацыі “Мінскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж электронікі" рэарганізавана шляхам далучэння да яе ўстановы адукацыі “Цэнтр прафесійнай адукацыі Першамайскага раёна г.Мінска”. Рашэннем Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 07.04.2011г. №986 установа адукацыі “Мінскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж электронікі” перайменавана ва ўстанову адукацыі “Мінскі дзяржаўны каледж электронікі”.

1.2.Поўная назва ўстановы:

на рускай мове: учреждение образования “Минский государственный колледж электроники”;

на беларускай мове: установа адукацыі “Мінскі дзяржаўны каледж электронікі”;

Скарочаная назва ўстановы:

на рускай мове: УО “МГК электроники”

на беларускай мове: УА “МДК электронікі”

1.3.Месца знаходжання ўстановы: 220108, г. Мінск, вул.Казінца, 91, вул.Кнорына,14

1.4.Заснавальнікам установы з'яўляецца Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт у асобе Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама (далей – Камітэт па адукацыі).

1.5.Установа ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (далей - Кодэкс аб адукацыі), Палажэннем аб установе сярэдняй спецыяльнай адукацыі, Палажэннем аб установе прафесійна-тэхнічнай адукацыі, іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь і сапраўдным Статутам.

1.6.Установа з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае разліковы і іншыя рахункі ў банках, якія адкрываюцца ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку, пячатку і бланкі дакументаў са сваёй назвай з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, штамп са сваёй назвай і фірменны знак.

1.7.Установа створана ў форме ўстановы адукацыі на аснове камунальнай уласнасці, з'яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, якая фінансуецца з мясцовага бюджэту, і ўваходзіць у сістэму сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

1.8.Тып установы адукацыі “Мінскі дзяржаўны каледж электронікі” - установа сярэдняй спецыяльнай адукацыі сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Від установы адукацыі – каледж.

Від і назваўстановы адукацыі могуць быць зменены.

Рашэнне аб змене віду і назвы ўстановы адукацыі прымаецца заснавальнікам па ўласнай ініцыятыве або па ініцыятыве ўстановы адукацыі пры сукупнасці наступных умоў:

-абгрунтаванні неабходнасці змены відуі назвыўстановы адукацыі;

-адпаведнасці ўстановы адукацыі крытэрыям заяўленага віду і назвы;

-узгаднення з адпаведным мясцовым выканаўчым і распарадчым органам, а таксама з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

1.9.Установа самастойна ажыццяўляе адукацыйную, навуковую, навукова-тэхнічную дзейнасць, дзейнасць па навукова-метадычным забеспячэнні адукацыі, падбору і расстаноўцы кадраў і іншай дзейнасці ў межах, устаноўленых заканадаўствам.

1.10.Установа адказвае па сваіх абавязацельствах грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца ў яе распараджэнні. Пры іх недастатковасці субсідыярную адказнасць па яе абавязацельствах нясе ўласнік яе маёмасці.

1.11.Ва ўстанове не дапускаецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, якія маюць палітычныя мэты, а таксама стварэнне і ананімная або іншая супярэчная заканадаўству дзейнасць рэлігійных арганізацый.

1.12.Установа ў пытаннях выхавання, на падставе пісьмовых заяў навучэнцаў (законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў), у па-за вучэбны час можа ўзаемадзейнічаць з зарэгістраванымі рэлігійнымі арганізацыямі з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа.

Парадак, умовы, змест і формы такога ўзаемадзеяння вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь.

1.13.Установа можа быць абмежавана ў правах толькі ў выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

1.14.Установа ў адпаведнасці з заканадаўствам мае права:

-ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць;

-фарміраваць структуру і штатны расклад установы адукацыі;

-ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць даходы;

-удзельнічаць у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці, дзейнасці па навукова-метадычным забеспячэнні адукацыі;

-ажыццяўляць праверку сапраўднасці дакументаў аб адукацыі пры прыёме асоб для атрымання адукацыі і пры наяўнасці сумненняў у іх сапраўднасці шляхам накіравання запытаў у адрас Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аб пацверджанні факту іх выдачы;

-уваходзіць у склад асацыяцый (саюзаў) і іншых аб'яднанняў некамерцыйных арганізацый;

-ажыццяўляць міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;

-ажыццяўляць іншыя правы ў адпаведнасці з актамі заканадаўства.

1.15.Установа абавязана забяспечваць:

-якасць адукацыі;

-распрацоўку і зацвярджэнне ва ўстаноўленым парадку структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адпаведнай адукацыі, яе ўдасканаленне;

-падбор, прыём на працу і расстаноўку кадраў, павышэнне іх кваліфікацыі;

-матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з устаноўленымі санітарнымі нормамі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі, з улікам выдзеленых заснавальнікам фінансавых сродкаў і сродкаў ад пазабюджэтнай дзейнасці;

-стварэнне бяспечных умоў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу;

-распрацоўку і прыняцце правіл унутранага распарадку для навучэнцаў, правіл унутранага працоўнага распарадку ўстановы;

-маральнае і матэрыяльнае стымуляванне навучэнцаў, педагагічных і іншых работнікаў установы, меры сацыяльнай абароны навучэнцаў;

-стварэнне неабходных умоў для арганізацыі харчавання і медыцынскай дапамогі, хадайніцтва аб выдзяленні месцаў у інтэрнатах іншых устаноў адукацыі для іншагародніх навучэнцаў каледжа;

-удзел у фарміраванні кантрольных лічбаў прыёму;

-арганізацыю размеркавання, пераразмеркаванне, накіраванневыпускнікоў на працу і кантроль за іх працаўладкаваннем;

-азнаямленне асоб (законных прадстаўнікоў непаўналетніх) пры залічэнні ва ўстанову адукацыі з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, статутам, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а па іх патрабаванні – і з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

-патранат асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця на працягу двух гадоў пасля атрымання адукацыі ў гэтай установе адукацыі, у адпаведнасці з Палажэннем аб патранаце асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, зацверджаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь;

-постінтэрнатнае суправаджэнне дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, пасля адлічэння з установы ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь;

-садзейнічанне ўпаўнаважаным дзяржаўным органам у правядзенні кантролю за забеспячэннем якасці адукацыі;

-ажыццяўленне іншых абавязацельстваў у адпаведнасці з актамі заканадаўства.

1.16.Установа з'яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, створанай для дасягнення адукацыйных мэт, і не мае на мэце ў якасці асноўнай сваёй дзейнасці набыццё прыбытку. Установа можа ажыццяўляць прыбытковую дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам. Сродкі, атрыманыя установай ад прыбытковай дзейнасці, паступаюць у яе самастойнае распараджэнне і выдаткоўваюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам і Статутам.

Установа нясе ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку адказнасць за невыкананне функцый, аднесеных да яекампетэнцыі.

1.17.Кампетэнцыя заснавальніка:

-зацвярджае Статут установы адукацыі, змены і (або) дапаўненні, якія ўносяцца ў Статут;

-узгадняе ўнясенне змяненняў і дапаўненняў у структуру і штатны расклад установы;

-ажыццяўляе іншыя правы і абавязкі, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

-прымае рашэнне аб змене віду, рэарганізацыі і ліквідацыі ўстановы ў парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам;

-у выпадку спынення дзейнасці установы, анулявання, спынення дзеяння спецыяльнага дазвола (ліцэнзіі) на адукацыйную дзейнасць установы (па яе адасобленых падраздзяленнях, у адносінах адной або некалькіх работ і (або) паслуг, якія складаюць адукацыйную дзейнасць), заснавальнік прымае меры па пераводзе навучэнцаў з іх згоды, згоды законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў у іншыя ўстановы адукацыі, якія рэалізуюць адпаведныя адукацыйныя праграмы, у парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам;

-вызначае мову навучання і выхавання, абавязковую для вывучэння замежную мову, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

1.18.Уласнікам маёмасці ўстановы з'яўляецца Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў (далей – Мінгарсавет) у асобе Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта (далей – Мінгарвыканкам).

1.19.Установа не мае права без згоды ўласніка адчужаць або іншым спосабам распараджацца замацаванай за ім маёмасцю і маёмасцю, набытай за кошт сродкаў, выдзеленых яму па каштарысе.

1.20.Установа не мае права выступаць гарантам або паручыцелем перад банкамі-крэдыторамі юрыдычных асоб недзяржаўнай формы ўласнасці і фізічных асоб па выкананні гэтымі асобамі сваіх абавязацельстваў вяртання атрыманых крэдытаў.

1.21.Ліцэнзіраванне дзейнасці ўстановы, яе акрэдытацыя і пацвярджэнне акрэдытацыі ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

1.22.Установа, у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 верасня 2010 г. № 450 “Аб ліцэнзіраванні асобных відаў дзейнасці” (са зменамі і дапаўненнямі), можа ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, якая падлягае ліцэнзіраванню.

Ліцэнзіраванаяадукацыйная дзейнасць мае наступныя відыработы і паслугі:

1.22.1.Падрыхтоўка кадраў з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй;

1.22.2.Падрыхтоўка кадраў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй;

1.22.3.Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю, перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія маюць сярэднюю спецыяльную адукацыю; павышэнне кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў (або выбарка з названага пераліку).

1.23.З мэтай забеспячэння пазабюджэтных грашовых паступленняў, у адпаведнасці з заканадаўствам, установа можа ажыццяўляць аказанне платных паслуг у сферы адукацыі і іншых відах дзейнасці, якія прыносяць даходы, у адпаведнасці з Агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ 005-2011 “Віды эканамічнай дзейнасці”, зацверджаным пастановай Дзяржстандарта Рэспублікі Беларусь ад 05.12. 20011 № 85 (у рэд. пастановы Белстата ад 16.11.2018 N 122) “Аб зацвярджэнні, увядзенні ў дзеянне Агульнадзяржаўнага класіфікатара Рэспублікі Беларусь”:

1.23.1.Адукацыйная дзейнасць:

1.Прафесійна-тэхнічная адукацыя.

85322.Сярэдняя спецыяльная адукацыя.

85590.Іншыя віды адукацыі, не уключаныя ў другія групоўкі.

1.23.2.Іншыя віды дзейнасці (вытворча-гаспадарчая дзейнасць):

68200.Здача ў наём уласнай і арандаванай нерухомай маёмасці.

25610.Апрацоўка металаў і нанясенне пакрыццяў на металы.

26110.Вытворчасць электронных элементаў.

13920.Вытворчасць гатовых тэкстыльных вырабаў, акрамя адзення.

74300.Дзейнасць па пісьмовым і вусным перакладзе.

82190.Дзейнасць па капіраванні, падрыхтоўцы дакументаў і іншая спецыялізаваная офісная дзейнасць.

18129.Друкаванне іншай паліграфічнай прадукцыі, не ўключанай у другія групоўкі.

18140.Брашуровачна-пераплётная, аздобнаядзейнасць і спадарожныя паслугі.

27120.Вытворчасць электраразмеркавальнайі рэгулюючай апаратуры.

62010.Дзейнасць у галіне камп'ютарнага праграмавання.

62020.Кансультацыйныя паслугі ў галіне камп'ютарных тэхналогій.

63110.Апрацоўка дадзеных, прадстаўленне паслуг па размяшчэнні інфармацыі і звязаная з гэтым дзейнасць.

77330.Арэнда і лізінг офісных машын і абсталявання, уключаючы вылічальную тэхніку.

77390.Арэнда і лізінг іншых машын, абсталявання і матэрыяльных актываў, не ўключаных у другія групоўкі.

95110.Рамонт камп'ютараў і перыферыйнага абсталявання.

91011.Дзейнасць бібліятэк.

93290.Іншая дзейнасць па арганізацыі адпачынку і гульняў.

93110.Дзейнасць фізкультурна-спартыўных збудаванняў.

1.24.Установа рэарганізуецца і ліквідуецца ў парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам.

Установа можа быць рэарганізавана ў форме зліцця, далучэння, выдзялення, раздзялення, пераўтварэння.

Пры рэарганізацыі ўстановы ў форме далучэння да яе іншай юрыдычнай асобы першая з іх лічыцца рэарганітзаванай з моманту ўнясення ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў запісу аб спыненні дзейнасці далучанай юрыдычнай асобы.

Змяненні і дапаўненні ў дадзены Статут зацвярджаюцца загадам Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама і падлягаюць рэгістрацыі.

2.Прынцыпы, прадмет, мэты і задачы дзейнасці:

2.1.У сваёй дзейнасці ўстанова кіруецца наступнымі прынцыпамі:

-адпаведнасць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;

-забеспячэнне рэалізацыі права грамадзян на адукацыю;

-забеспячэнне даступнасці адукацыі;

-забеспячэнне якасці адукацыі;

-усталяванне адказнасці за невыкананне заканадаўства аб адукацыі.

2.2.Прадметам дзейнасці установы з'яўляецца адукацыйная дзейнасць і іншая дзейнасць, якая ажыццяўляецца ў сферы адукацыі ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

2.3.Мэты дзейнасці ўстановы:

-фарміраванне ведаў, уменняў, навыкаў і інтэлектуальнае, маральнае, творчае і фізічнае развіццё асобы навучэнца;

-забеспячэнне галін гаспадаркі рэспублікі кваліфікаванымі рабочымі і спецыялістамі, падрыхтоўка кадраў для ажыццяўлення арганізацыйнай, кіраўніцкай дзейнасці ў адпаведнасці з атрыманай кваліфікацыяй;

2.4.Асноўнымі задачамі ўстановы з'яўляюцца:

-задавальненне патрэб асобы ў інтэлектуальным, культурным і маральным развіцці;

-задавальненне патрэб грамадства і дзяржавы ў кваліфікаваных спецыялістах (рабочых) з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй;

-задавальненне патрэб грамадства і дзяржавы ў кваліфікаваных рабочых з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй;

-захаванне і прымнажэнне маральных і культурных каштоўнасцяў грамадства;

-стварэнне ўмоў для фізічнага ўдасканалення, авалодання каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;

-забеспячэнне сацыяльнай абароны устаноўленых заканадаўствам сацыяльных гарантый навучэнцаў і работнікаў;

-фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі;

-фарміраванне маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры;

-фарміраванне культуры сямейных адносін;

-стварэнне ўмоў для сацыялізацыі і самаразвіцця асобы навучэнца.

3.Адукацыйная дзейнасць установы:

3.1.Адукацыйная дзейнасць установы будуецца на аснове прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў галіне адукацыі, адукацыйных стандартаў, сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій і на педагагічна абгрунтаваным выбары формаў, метадаў, сродкаў навучання і выхавання, якія ўлічваюць культурныя традыцыі і каштоўнасці беларускага народа, іншых нацыянальных супольнасцяў краіны, дасягненні сусветнай культуры, а таксама ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі ўстановы з улікам інтарэсаў і здольнасцяў навучэнцаў, іх вопыту. Навучанне, выхаванне і развіццё навучэнцаў забяспечваюцца педагагічным калектывам ва ўзаемадзеянні з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў, арганізацыямі-заказчыкамі кадраў, іншымі арганізацыямі.

Установа стварае ўмовы для арганізацыі выхаваўчага працэсу, работы аб'яднанняў па інтарэсах: гурткоў, клубаў, секцый; грамадскіх арганізацый (аб'яднанняў) навучэнцаў і работнікаў.

Для атрымання прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у тым ліку на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі, дадатковай адукацыі дарослых, а таксама для аказання паслуг у сферы адукацыі на платнай аснове заключаецца дагавор у парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам.

3.2.Асноўнымі мовамі навучання і выхавання ва ўстанове з'яўляюцца беларуская і руская.

3.3.Ва ўстанове рэалізуюцца асноўныя адукацыйныя праграмы на аснове агульнай базавай і агульнай сярэдняй адукацыі:

-адукацыйная праграма прафесійна-тэхнічнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочага (служачага);

-адукацыйная праграма сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй;

-адукацыйная праграма сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочага з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй;

-адукацыйная праграма сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй і інтэграваная з адукацыйнымі праграмамі прафесійна-тэхнічнай адукацыі;

-адукацыйная праграма сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі рабочагаз сярэдняй спецыяльнай адукацыяй і інтэграваная з адукацыйнымі праграмамі прафесійна-тэхнічнай адукацыі;

-адукацыйныя праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, дадатковай адукацыі дарослых (рэалізуюцца па профілях, вызначаных Кодэксам аб адукацыі Рэспублікі Беларусь), у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

3.4.Адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якія забяспечваюць атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі, якія забяспечваюць атрыманне кваліфікацыі рабочага (служачага), прадугледжваюць базавы або павышаны ўзровень вывучэння навучальных дысцыплін, праходжання практыкі.

3.5.Пры засваенні зместу адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай адукацыі на аснове агульнай базавай адукацыі забяспечваецца атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.

3.6.Пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, у выпадках, прадугледжаных адукацыйнымі стандартамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі, ажыццяўляецца прысваенне кваліфікацыі рабочага.

3.7.Адкрыццё новых навучальных спецыяльнасцяў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам.

3.8.Установа забяспечвае атрыманне адукацыі па наступных спецыяльнасцях і кваліфікацыях спецыялістаў, рабочых (служачых):

3.8.1. Сярэдняя спецыяльная адукацыя:

2-25 01 35 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і кантроль.

2-53 01 01 Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцяў.

Спецыялізацыя: 2-53 01 01 01 01 Наладка і тэхнічная эксплуатацыя аўтаматызаванага абсталявання для вытворчасці паўправадніковых прыбораў.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-электрамеханік.

2-26 02 31 Дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання.

Кваліфікацыя спецыяліста: сакратар-рэферэнт.

2-41 01 31 Мікраэлектроніка.

Спецыялізацыя 2-41 01 31-02 Тэхналогія інтэгральных мікрасхем.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-тэхнолаг.

2-36 01 33 Эксплуатацыя мехатронных сістэм прамысловага абсталявання.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-мехатронік.

2-36 01 56 Мехатроніка.

Спецыялізацыя па прафесіі рабочага: мехатронік 5-га разраду (радыёэлектронная вытворчасць).

Кваліфікацыя 2-36 01 56-51 мехатроніка 5-га разраду.

02-03 03 31 Мантаж і эксплуатацыя электраабсталявання (па напрамках).

Спецыялізацыя: 2-36 03 31-01 03 Эксплуатацыя электраабсталявання і сістэм электразабеспячэння прамысловых прадпрыемстваў.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-электрык.

2-40 01 01 Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій.

2-40 01 01 33 Камп'ютарная графіка.

Спецыялізацыя: 2-40 01 01 35 Праграмнае забеспячэнне апрацоўкі эканамічнай і дзелавой інфармацыі.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-праграміст.

2-39 03 02 Праграмуемыя мабільныя сістэмы.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-электронік.

2-40 01 31 Тэсціраванне праграмнага забеспячэння.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэсціроўшчык.

2-53 01 06 Прамысловыя робаты і робататэхнічныя комплексы.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-электрамеханік.

2-91 02 31 Фатаграфія.

Кваліфікацыя: тэхнік-тэхнолаг

2-53 01 31 Тэхнічнае абслугоўванне тэхналагічнага абсталявання і сродкаў робататэхнікі ў аўтаматызаванай вытворчасці (па напрамках).

Спецыялізацыя: 2-53 01 31-01 01 Эксплуатацыя і наладка электронных сістэм кіравання ў аўтаматызаванай вытворчасці.

Кваліфікацыя спецыяліста: тэхнік-электронік.

3.8.2. Прафесійна-тэхнічная адукацыя:

3-25 01 53 Дакументазнаўства, інфармацыйнае і арганізацыйнае абслугоўванне.

Кваліфікацыя: 3-25 01 53-51 Сакратар.

3-53 01 51 Наладка тэхналагічнага абсталявання радыёэлектроннай вытворчасці.

Кваліфікацыя: 3-53 01 51-52 Наладчык тэхналагічнага абсталявання.

3-41 01 51 Тэхналогія вытворчасці вырабаў электроннай і мікраэлектроннай тэхнікі.

Кваліфікацыя: 3-41 01 51-52 Аператар дыфузійных працэсаў.

3-41 01 51-55 Аператар прэцызійнай фоталітаграфіі.

3-41 01 51-57 Зборшчык вырабаў электроннай тэхнікі.

3-41 01 51-59 Вымяральнік электрафізічных параметраў вырабаў электроннай тэхнікі.

3-41 01 51-51 Аператар вакуумна-напыляльных працэсаў.

3-40 02 52 Эксплуатацыя электронна-вылічальных машын.

Кваліфікацыя: 3-40 02 52-51 Аператар электронна-вылічальных машын (персанальных электронна-вылічальных машын).

3-36 03 52 Тэхнічная эксплуатацыя электраабсталявання.

Кваліфікацыя: 3-36 03 52-51 Электраманцёр па рамонце і абслугоўванні электраабсталявання.

3-36 01 53 Тэхнічная эксплуатацыя абсталявання.

Кваліфікацыя: 3-36 01 53-54 Слесар механазборачных работ

3-36 01 53-56 Слесар-зборшчык бытавой тэхнікі

3-91 02 31 Фатаграфія.

3-91 02 31-51 Аператар камп'ютарнай графікі.

3-91 02 31-52 Аператар міні фоталабараторыі.

Кваліфікацыя: 3-91 02 31-51 Аператар камп'ютарнай графікі.

3.9.Адукацыйныя праграмы могуць асвойвацца ў розных формах атрымання адукацыі-вочнай (дзённай, вячэрняй), завочнай (дыстанцыйнай), навучанне на даму. Ва ўстанове дапускаецца спалучэнне розных формаў атрымання адукацыі, а таксама навучанне па індывідуальнымвучэбнымплане. Формы навучання адрозніваюцца аб'ёмам абавязковых заняткаў выкладчыка з навучэнцамі і арганізацыяй адукацыйнага працэсу.

3.10.Тэрмін навучання навучэнцаў, змест адукацыі, віды вучэбнай дзейнасці навучэнцаў і выніковай атэстацыі выпускнікоў вызначаюцца адукацыйным стандартам спецыяльнасці і распрацаванымі на яго аснове тыпавымі навучальнымі планамі і праграмамі, нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.11.Адукацыйны працэс пры рэалізацыі ва ўстанове ажыццяўляецца ў вучэбных групах або індывідуальна навучаннем на даму. Адукацыйны працэс ажыццяўляецца індывідуальна на падставе рашэння кіраўніка ўстановы адукацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў адпаведнасці з індывідуальным вучэбным планам або на падставе тыпавога вучэбнага плана па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці).

Напаўняльнасць вучэбнай групы пры атрыманні сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў дзённай форме навучання складае ад 25 да 30 навучэнцаў, у вячэрняй і завочнай формах атрымання адукацыі - ад 15 да 20 навучэнцаў.

Напаўняльнасць вучэбнай групы пры атрыманні прафесійна - тэхнічнай адукацыі ў дзённай форме навучання складае ад 25 да 30 навучэнцаў, у вячэрняй і завочнай формах атрымання адукацыі-ад 15 да 20 навучэнцаў.

Напаўняльнасць вучэбнай групы, у якой адукацыйны працэс арганізаваны толькі для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, складае ад 6 да 12 навучэнцаў.

Напаўняльнасць вучэбнай групы, у якой адукацыйны працэс адначасова арганізаваны для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і іншых асоб, складае ад 15 да 20 навучэнцаў, з іх не больш за 6 навучэнцаў з ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Вучэбныя групы могуць дзяліцца на падгрупы ў парадку, вызначаным Палажэннем аб установе прафесійна-тэхнічнай адукацыі і Палажэннем аб установе сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

3.12.Ва ўстанове навучальны год для дзённай формы атрымання адукацыі пачынаецца з 1 верасня (выключэнне - калі 1 верасня выпадае на нядзелю).

Адукацыйны працэс ва ўстанове арганізуецца па навучальных гадах. Пры рэалізацыі адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай адукацыі навучальны год дзеліцца на два паўгоддзя. Пры рэалізацыі адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі навучальны год дзеліцца на семестры, якія завяршаюцца экзаменацыйнымі сесіямі.

Для навучэнцаў устанаўліваюцца канікулы на працягу навучальнага года працягласцю не менш за 2 каляндарныя тыдні і летнія канікулы працягласцю не менш за 8 каляндарных тыдняў пры засваенні праграм прафесійна-тэхнічнай адукацыі, не менш за 6 каляндарных тыдняў пры засваенні праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

3.13.Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з'яўляецца вучэбны занятак. Вучэбныя заняткі могуць праводзіцца па зменах. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя заняткі, кансультацыі, заняткі па інтарэсах, платныя курсы.

3.14.Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай адукацыі ўключае ў сябе вытворчае навучанне, якое складаецца з пачатковага, асноўнага, заключнага (вытворчая практыка) перыядаў. Парадак арганізацыі вытворчага навучання вызначаецца Палажэннем аб арганізацыі вытворчага навучання навучэнцаў, якія асвойваюць змест адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай адукацыі, зацвярджаным Урадам Рэспублікі Беларусь.

3.15.Абавязковая вучэбная нагрузка для навучэнцаў 1-га і 2-га курсаў, якія навучаюцца на аснове агульнай базавай адукацыі, не павінна перавышаць 36 вучэбных гадзін на тыдзень, наступных курсаў і навучэнцаў, якія навучаюцца на аснове агульнай сярэдняй адукацыі — 40 вучэбных гадзін, для навучэнцаў, якія атрымалі спецыяльную адукацыю (1-ае аддзяленне дапаможнай школы), - 33 вучэбныя гадзіны на тыдзень.

Працягласць працы падчас вытворчага навучання не павінна перавышаць працягласці працоўнага часу, якая ўстанаўліваецца заканадаўствам аб працы для адпаведнай узроставай катэгорыі работнікаў.

3.16.Адукацыйны працэс ва ўстанове пры рэалізацыі адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай адукацыі можа ажыццяўляцца паэтапна. Этапы адукацыйнага працэсу вызначаюцца адпаведнымі ўзроўнямі кваліфікацыі. Кожны этап мае тэарэтычную і практычную завершанасць.

3.17.Выхаванне ажыццяўляецца як у вучэбны, так і па-за вучэбны час. Выхаваўчыя задачы ва ўстанове ажыццяўляюцца на агульначалавечых, гуманістычных каштоўнасцях, культурных і духоўных традыцыях беларускага народа, дзяржаўнай ідэалогіі, адлюстроўваюць інтарэсы асобы, грамадства і дзяржавы, ажыццяўляюцца шляхам стварэння гуманнага выхаваўчага асяроддзя, якое спрыяе развіццю і самаразвіццю навучэнцаў, іх сацыялізацыі.

Выхаваўчая праца ў вучэбнай групе ажыццяўляецца педагагічным работнікам, які выконвае абавязкі куратара вучэбнай групы, сумесна з майстрамі вытворчага навучання. У вучэбнай групе пры атрыманні сярэдняй спецыяльнай адукацыі кіраўніцтва выхаваўчай працай ажыццяўляецца педагагічным работнікам, які выконвае абавязкі куратара вучэбнай групы.

3.18.Ва ўстанове ствараюцца сацыяльна-педагагічная, псіхалагічная і іншыя службы, якія дзейнічаюць у адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3.19.Навукова-метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ва ўстанове ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

Установа мае права распрацоўваць навучальныя праграмы, навучальныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі, іншыя сродкі навучання.

У мэтах рэалізацыі задач метадычнага забеспячэння ўстанова ўзаемадзейнічае з іншымі ўстановамі адукацыі, навукова-метадычнымі і вучэбна-метадычнымі ўстановамі сістэмы адукацыі.

3.20.Эксперыментальная і інавацыйная дзейнасць установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншымі актамі заканадаўства.

3.21.Узаемадзеянне ўстановы з арганізацыямі-заказчыкамі кадраў ажыццяўляецца на дагаворнай аснове ў парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам.

4.Навучэнцы, педагагічныя і іншыя работнікі ўстановы:

4.1.Да ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу адносяцца навучэнцы, законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў, педагагічныя работнікі.

4.2.Навучэнцам установы з'яўляецца асоба, якая асвойвае змест адной з відаў адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

4.3.Законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх навучэнцаў з'яўляюцца іх бацькі, усынавіцелі (удачарыцелі), апекуны.

Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў прадстаўляюць правы і законныя інтарэсы непаўналетніх у грамадскіх адносінах у сферы адукацыі без спецыяльных паўнамоцтваў.

4.3.1.Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў маюць права на:

- азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі установы, дадзеным Статутам, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

-удзел у кіраванні установай;

-абарону правоў і законных інтарэсаў навучэнцаў;

-азнаямленне з ходам і зместам адукацыйнага працэсу, вынікамі вучэбнай дзейнасці навучэнцаў;

-атрыманне інфармацыі аб усіх відах абследаванняў (медыцынскіх, псіхалагічных, педагагічных) навучэнцаў.

Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў маюць іншыя правы ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і другімі актамі заканадаўства.

4.3.2.Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў абавязаны:

-забяспечваць умовы для атрымання адукацыі і развіцця навучэнцаў;

-паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

-выконваць патрабаванні дадзенагаСтатута, правіл унутранага распарадку для навучэнцаў;

-выконваць антыкарупцыйнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь і інфармаваць адміністрацыю каледжа аб фактах яго парушэння работнікамі ўстановы адукацыі;

-інфармаваць адміністрацыю каледжа пра факты перавышэння службовых паўнамоцтваў, вымагальніцтва хабару, парушэнні дзеючага заканадаўства з боку выкладчыкаў і іншых работнікаў каледжа.

Законныя прадстаўнікі непаўналетніх навучэнцаў могуць несці іншыя абавязкі ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і другімі актамі.

4.4.У выпадку адсутнасці ўзаемаразумення паміж бацькамі (законнымі прадстаўнікамі) навучэнцаў і адміністрацыяй каледжа, дырэктар установы мае права звяртацца ў працоўны калектыў па месцы працы бацькоў (законных прадстаўнікоў) па аказанне садзейнічання ў вырашэнні пытанняў узаемнага ўдзелу ў працэсе выхавання непаўналетніх.

4.4.Парадак прыёму, пераводу, адлічэння і аднаўлення навучэнцаў вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4.5.Бягучая і выніковая атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнага, сярэдняй спецыяльнай адукацыі ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, нарматыўнымі прававымі актамі Урада Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, лакальнымі нарматыўнымі актамі.

4.6.Установа выдае выпускнікам, якія асвоілі адпаведныя адукацыйныя праграмы ў поўным аб'ёме і прайшлі выніковую атэстацыю, дакументы аб адукацыі ўстаноўленага ўзору ў парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Установа выдае навучэнцам дакументы аб навучанні ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам.

4.7.Выпускнікі ўстановы, якія навучаюцца за кошт сродкаў бюджэту, размяркоўваюцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

4.8.Навучэнец мае права на:

-атрыманне адукацыі ў адпаведнасці з адукацыйнымі праграмамі;

-перавод у іншую ўстанову адукацыі ў парадку, устаноўленымУрадам Рэспублікі Беларусь;

-перавод для атрымання адукацыі па іншай спецыяльнасці (кірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі), у тым ліку пры наяўнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў да працы па атрыманай спецыяльнасці (спецыялізацыі) і прысвоенай кваліфікацыі, у ідругой форме атрымання адукацыі ў парадку, устаноўленым Урадам Рэспублікі Беларусь;

-аднаўленне для атрымання адукацыі ва ўстанове адукацыі ў парадку, устаноўленым Урадам Рэспублікі Беларусь;

-навучанне па індывідуальным вучэбным плане ў межах зместу адукацыйнай праграмы;

-ахову жыцця і здароўя падчас адукацыйнага працэсу; на карыстанне падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі; на забеспячэнне стыпендыяй і іншымі грашовымі выплатамі;

-канікулы;

-атрыманне платных паслуг у сферы адукацыі;

-бясплатнае карыстанне бібліятэкай, вучэбнай, вытворчай, навуковай і культурна-спартыўнай базай установы,

-атрыманне сацыяльна-педагагічнай і псіхалагічнай дапамогі з боку спецыялістаў установы;

-удзел у кіраванні установай;

-удзел у алімпіядах, конкурсах, турнірах, фестывалях, канферэнцыях, сімпозіумах, кангрэсах, семінарах і іншых адукацыйных мерапрыемствах, у спартыўна-масавай, грамадскай, навуковай, эксперыментальнай, інавацыйнай дзейнасці;

-азнаямленне з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі, устаноўчымі дакументамі, спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на адукацыйную дзейнасць, сертыфікатамі аб дзяржаўнай акрэдытацыі, а таксама з вучэбна-праграмнай дакументацыяй;

-удзел у прафесійных саюзах, маладжёжных і іншых грамадскіх аб'яднаннях, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

-ільготныя ўмовы харчавання, медыцынскае абслугоўванне ў адпаведнасці з актамі заканадаўства;

-заахвочванне за поспехі ў вучобе, навукова-даследчай дзейнасці, у выхаваўчых мерапрыемствах;

-карыстанне ўсімі інфармацыйнымі рэсурсамі і культурна - спартыўнай базай установы;

-атрыманне работы па спецыяльнасці (вучэбнай спецыяльнасці) пасля заканчэння ўстановы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4.9.Навучэнец абавязаны:

-добрасумленна і адказна адносіцца да засваення зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання;

-авалодаць тэарэтычнымі і практычнымі ведамі па спецыяльнасці ў адпаведнасці з устаноўленымі патрабаваннямі;

-выконваць ва ўстаноўленыя тэрміны ўсе віды заданняў, прадугледжаныя вучэбнымі планамі і праграмамі;

-клапаціцца пра сваё здароўё, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

-выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правіл унутранага распарадку для навучэнцаў, правіл пражывання ў інтэрнатах;

-паважаць гонар і годнасць іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

-выконваць антыкарупцыйнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь і інфармаваць адміністрацыю каледжа аб фактах яго парушэння супрацоўнікамі ўстановы адукацыі;

-інфармаваць адміністрацыю каледжа пра факты перавышэння службовых паўнамоцтваў, вымагальніцтва хабару, парушэнні дзеючага заканадаўства з боку выкладчыкаў і іншых супрацоўнікаў каледжа;

-беражліва адносіцца да маёмасці ўстановы.

4.10.Усім навучэнцам выдаюцца білет навучэнца ўстаноўленага ўзору, кніжка паспяховасці (для навучэнцаў па адукацыйных праграмах сярэдняй спецыяльнай адукацыі).

4.11.Матэрыяльнае забеспячэнне, меры сацыяльнай абароны навучэнцаў установы ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

4.12.Па медыцынскіх паказаннях навучэнцу прадастаўляецца акадэмічны адпачынак у парадку, устаноўленым адпаведнымі нарматыўнымі дакументамі.

4.13.За дапушчаныя парушэнні Статута ўстановы, правіл унутранага распарадку да навучэнцаў могуць быць прыменены наступныя меры дысцыплінарнага спагнання: заўвага, вымова, адлічэнне з установы.

Дысцыплінарнае спагнанне прымяняецца ў парадку, устаноўленым Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Статутам і правіламі ўнутранага распарадку навучэнцаў.

4.14.Правы і абавязкі педагагічных і іншых работнікаў установы устанаўліваюцца заканадаўствам, даденым Статутам, другімі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы, працоўнымі дагаворамі.

4.15.Педагагічныя (іншыя) работнікі ўстановы маюць права на:

-забеспячэнне ўмоў для ажыццяўлення сваёй прафесійнай дзейнасці;

-творчую ініцыятыву, свабоду выбару педагагічна абгрунтаваных формаў і метадаў навучання і выхавання, навучальных выданняў і сродкаў навучання;

-доступ да вучэбна-праграмнай, вучэбна-метадычнай дакументацыі, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў;

-удзел у абнаўленні, распрацоўцы і вызначэнні структуры і зместу структурных элементаў навукова-метадычнага забеспячэння адукацыі;

-удзел у навуковай, навукова-тэхнічнай, эксперыментальнай, інавацыйнай, міжнароднай дзейнасці ўстановы адукацыі;

-удзел у кіраванні ўстановай адукацыі;

-павышэнне кваліфікацыі;

-маральнае і матэрыяльнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай дзейнасці;

-аб'яднанне ў прафесійныя саюзы, іншыя грамадскія аб'яднанні, дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству;

-абарону свайго прафесійнага гонару і годнасці;

-удзел у кіраванні ўстановай, у тым ліку ў грамадскіх органах кіравання адукацыяй;

-абіраць і быць абранымі ў склад органаў кіравання ўстановай;

-самастойнае вызначэнне формаў, метадаў і сродкаў навучання і выхавання навучэнцаў, выкарыстанне эксперыментальных методык выкладання;

-іншыя сацыяльныя гарантыі, прадугледжаныя актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

4.16.Педагагічныя (іншыя) работнікі ўстановы абавязаны:

-ажыццяўляць сваю дзейнасць на прафесійным узроўні, які забяспечвае рэалізацыю адукацыйных праграм, праграм выхавання;

-выконваць прававыя, маральныя і этычныя нормы;

-выконваць антыкарупцыйнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь і інфармаваць адміністрацыю каледжа аб фактах яго парушэння іншымі работнікамі ўстановы адукацыі;

-інфармаваць адміністрацыю каледжа пра факты перавышэння службовых паўнамоцтваў, вымагальніцтва хабару, парушэнні дзеючага заканадаўства з боку іншых выкладчыкаў і работнікаў каледжа;

-паважаць гонар і годнасць навучэнцаў і іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выхаванцаў;

-павышаць свой прафесійны ўзровень, праходзіць атэстацыю, весці здаровы лад жыцця, прапагандаваць яго сярод навучэнцаў;

-выконваць спецыяльныя ўмовы, неабходныя для атрымання адукацыі асобамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

-праходзіць папярэдні медыцынскі агляд пры паступленні на працу і перыядычныя медыцынскія агляды ў парадку, устаноўленым Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь;

-пастаянна ўдасканальваць свае прафесійныя веды і педагагічнае майстэрства;

-праводзіць навучанне і выхаванне на высокім прафесійным узроўні;

-спрыяць развіццю прафесійных і творчых здольнасцяў будучага спецыяліста;

-паважаць гонар і годнасць навучэнцаў, выхоўваць іх у духу гуманізму, грамадзянскасці і павагі да закона і працы; валодаць высокімі маральнымі якасцямі; выконваць палажэнні Статута.

4.17.Прыём на працу, звальненне педагагічных і іншых работнікаў установы ажыццяўляецца дырэктарам у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Патрабаванні да педагагічных работнікаў і іншых работнікаў установы вызначаюцца кваліфікацыйнымі характарыстыкамі, службовымі інструкцыямі, зацверджанымі ва ўстаноўленым парадку.

4.18.Педагагічную дзейнасць не могуць ажыццяўляць асобы:

-пазбаўленыя права займацца педагагічнай дзейнасцю;

-асобы, якія маюць судзімасць;

-прызнаныя недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі;

-асобы, якія не маюць права займацца педагагічнай дзейнасцю ў выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

Пры ўзнікненні ў перыяд ажыццяўлення педагагічнай дзейнасці абставін, якія перашкаджаюць яе ажыццяўленню, ажыццяўленне педагагічнай дзейнасці спыняецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

4.19.Для працы ва ўстанове могуць прыцягвацца работнікі адукацыі, навукі, культуры і вытворчасці на ўмовах пагадзіннай аплаты і сумяшчальніцтва, па дагаворы аказання аплатных паслуг, падраду.

4.20.Аплата працы работнікаў установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Прэміраванне работнікаў, матэрыяльнае і маральнае заахвочванне і стымуляванне ажыццяўляецца на падставе заканадаўства Рэспублікі Беларусь, калектыўнага дагавора, іншых лакальных нарматыўных прававых актаў, якія дзейнічаюць ва ўстанове.

5.Кіраванне ўстановай:

5.1.Кіраванне ўстановай адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Палажэннем аб установе сярэдняй спецыяльнай адукацыі, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і даденым Статутам.

5.2.Непасрэднае кіраўніцтва дзейнасцю ўстановы ажыццяўляе дырэктар, які прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады заснавальнікам у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

5.3.Намеснікі дырэктара ўстановы прызначаюцца на пасаду і вызвальняюцца ад пасады дырэктарам установы па ўзгадненні з заснавальнікам. Падаўжэнне, заключэнне новых працоўных дагавораў (кантрактаў) ажыццяўляецца дырэктарам установы па ўзгадненні з заснавальнікам.

Атэстацыя намеснікаў дырэктара ўстановы праводзіцца з уделам прадстаўніка камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама.

5.4.Галоўны бухгалтар прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады дырэктарам установы па ўзгадненні з Камітэтам па адукацыі, у парадку, устаноўленым заканадаўствам.

5.5.Дырэктар установы, у межах і правах, устаноўленых заканадаўствам:

-дзейнічае ад імя ўстановы адукацыі без даверанасці і нясе адказнасць за вынікі яе дзейнасці;

-вызначае парадак і перыядычнасць правядзення самакантролю за забеспячэннем якасці адукацыі-комплексны аналіз адукацыйнай дзейнасці, які ўключае самаправерку, самаацэнку адукацыйнай дзейнасці;

-выдае загады, заключае дагаворы, выдае даверанасці, адкрываерахункі ў банках у межах сваёй кампетэнцыі;

-ажыццяўляе прыём і звальненне работнікаў, зацвярджае іх службовыя інструкцыі;

-зацвярджае структуру ўстановы, штатны расклад, у межах выдзеленых асігнаванняў і ў адпаведнасці з тыпавымі штатамі;

-устанаўлівае колькасць і найменне структурных падраздзяленняў, без ўнясення адпаведных змяненняў і дапаўненняў у Статут установы;

-дзейнасці па кіраванні ўстановай узаемадзейнічае з органамі самакіравання ўстановы.

5.6.Асноўным органам самакіравання ўстановы з'яўляецца Савет.

Савет установы з'яўляецца вышэйшым выбарным калегіяльным органам, узначаленым дырэктарам установы, які ствараецца ў мэтах вырашэння асноўных пытанняў дзейнасці ўстановы.

Колькасны склад Савета фарміруецца ў наступнай прапорцыі: 75 % – прадстаўнікі кіраўнікоў структурных падраздзяленняў установы адукацыі, педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, іншых дзяржаўных органаў, арганізацый-заказчыкаў кадраў, грамадскіх аб'яднанняў, іншых арганізацый, 25 % - прадстаўнікі навучэнцаў установы адукацыі, іх законныя прадстаўнікі. Колькасць Савета каледжа складае 40 чалавек.

Тэрмін паўнамоцтваў Савета: склад Савета абнаўляецца адзін раз на год да пачатку навучальнага года і зацвярджаецца загадам дырэктара каледжа.

5.7.Савет установы ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Палажэннем аб савеце ўстановы адукацыі, зацверджаным Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 18.07.2011 № 84; рэгламентам; планам работы, які складаецца на навучальны год і зацвярджаецца кіраўніком пасля разгляду на пасяджэнні Савета.

5.8.Пасяджэнні Савета праводзяцца пры наяўнасці 2/3 ад агульнай колькасці членаў Савета, рашэнні прымаюцца галасаваннем большасцю галасоў.

Рашэнні Савета, якія не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь і зацверджаныя кіраўніком, з'яўляюцца абавязковымі для педагагічных і іншых работнікаў установы, навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў.

5.9.У мэтах удасканалення якасці адукацыі, павышэння педагагічнага майстэрства педагагічных работнікаў, метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу ва ўстанове ствараюцца педагагічны савет і прадметныя (цыклавыя) камісіі. Старшынёй педагагічнага савета з'яўляецца дырэктар. Агульнае кіраўніцтва прадметнымі (цыклавымі) камісіямі, зацвярджэнне іх планаў работы ажыццяўляе намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце.

Ва ўстанове можа быць створаны апякунскі савет.

Кампетэнцыя, склад і арганізацыя дзейнасці дадзеных органаў самакіравання вызначаюцца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам,Палажэннямі аб адпаведных органах самакіравання, якія дзейнічаюць ва ўстанове.

6.Структура ўстановы:

6.1.Установа ў адпаведнасці з заканадаўствам і Статутам фарміруе сваю структуру самастойна.

Установа мае ў сваёй структуры адасобленыя падраздзяленні і іншыя службы.

6.2.Асноўнымі структурнымі падраздзяленнямі ўстановы, у якіх ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў і рабочых па адной або некалькіх спецыяльнасцях, з'яўляюцца аддзяленні.

Праца аддзяленняў арганізуецца на аснове палажэнняў, якія зацвярджаюцца дырэктарам установы. Непасрэднае кіраўніцтва аддзяленнямі ажыццяўляецца загадчыкамі аддзяленняў.

6.3.Установа ўключае наступныя аддзяленні:

-забеспячэнне лічбавых камп'ютарных тэхналогій;

-аўтаматызацыя вытворчасцяў і робататэхнікі;

-электрарадыётэхнічны профіль і дакументацыйнае кіраванне;

-профіль вылічальнай тэхнікі;

-цэнтр прафесійнай і сацыяльнай рэабілітацыі для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Цэнтр прафесійнай і сацыяльнай рэабілітацыі створаны для падрыхтоўкі спецыялістаў з ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, у якім забяспечаны спецыяльныя ўмовы для навучання навучэнцаў з улікам асаблівасцяў іх псіхафізічнага развіцця: слабавідушчых, якія маюць парушэнне слыху, апорна-рухальнага апарата, дзяцей з засмучэннем аўтыстычнага спектру.

Асноўнымі задачамі цэнтра прафесійнай і сацыяльнай рэабілітацыі з'яўляюцца:

-рэалізацыя адукацыйных праграм прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія засвоілі змест адукацыйных праграм спецыяльнай адукацыі;

-рэалізацыя дадатковых адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі, перападрыхтоўкі, прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых), у тым ліку незанятага дарослага насельніцтва з ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

6.4.У сваёй структуры каледж таксама мае:

-рэсурсны цэнтр інклюзіўнай прафесійнай адукацыі;

-навучальныя лабараторыі;

-вытворчыя (вучэбна-вытворчыя) майстэрні;

-бібліятэку;

-бухгалтэрыю;

-аддзел выхаваўчай работы з моладдзю і іншыя службы.

6.5.Дырэктар ўстановы самастойна фарміруе, змяняе, дапаўняе структуру каледжа.

7.Маёмасць і фінансы ўстановы:

7.1.Маёмасць установы знаходзіцца ў камунальнай уласнасці г. Мінска і замацаваная за ўстановай на праве аператыўнага кіравання.

Органам кіравання ў дачыненні да маёмасці з'яўляецца Мінгарвыканкам.

Асобныя функцыі па кіраванні маёмасцю ўстановы ажыццяўляе Камітэт па адукацыі.

7.2.Установа ў дачыненні да замацаванай за ім маёмасці ажыццяўляе права валодання, карыстання і распараджэння ў межах, устаноўленых уласнікам, у адпаведнасці з актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

7.3.Матэрыяльна-тэхнічная база ўстановы фарміруецца заснавальнікам у адпаведнасці з патрабаваннямі, устаноўленымі заканадаўствам. Матэрыяльна-тэхнічную базу ўстановы складаюць: зямельныя ўчасткі, будынкі, збудаванні, абсталяванне, транспартныя сродкі і іншая маёмасць.

7.4.Установа забяспечвае належнае ўтрыманне матэрыяльна-тэхнічнай базы на ўзроўні патрабаванняў, вызначаных адпаведнымі нарматывамі, нясе адказнасць за яе захаванасцю.

Для арганізацыі адукацыйнага працэсу навучэнцаў, у тым ліку праходжання вытворчага навучання, можа выкарыстоўвацца матэрыяльна-тэхнічная база іншых арганізацый у парадку, прадугледжаным дзеючым заканадаўствам.

7.5.Крыніцамі фінансавання ўстановы з'яўляюцца:

-бюджэтныя сродкі;

-бязвыплатная (спонсарская) дапамога;

-сродкі, атрыманыя ад вучэбна-вытворчай, гаспадарчай дзейнасці, пазабюджэтныя сродкі, бязвыплатныя або дабрачынныя ўзносы, ахвяраванні юрыдычных і фізічных асоб;

-іншыя крыніцы, не забароненыя дзеючым заканадаўствам.

7.6.Установа можа ажыццяўляць даходную дзейнасцьу адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Ажыццяўленне ўстановай даходнай дзейнасці не цягне зніжэння яе фінансавання за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў.

7.7.Аказанне платных паслуг не можа ажыццяўляцца наўзамен або ў рамках адукацыйнай дзейнасці, якая фінансуецца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту, пагаршаць якасць прадастаўлення паслуг у сферы адукацыі, якія аказваюцца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту.

7.8.Сродкі, атрыманыя установай ад даходнай дзейнасці, паступаюць у яе самастойнае распараджэнне, улічваюцца на асобным балансе і расходуюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам.

7.9.Установа вядзе ва ўстаноўленым парадку справаводства, архіў, прадстаўляе звесткі, прадугледжаныя нарматыўнымі прававымі актамі, у адпаведныя органы дзяржаўнага кіравання.

7.10.Формы і парадак вядзення бухгалтарскага ўліку вызначаюцца дзеючымі заканадаўчымі актамі.

7.11.Службовыя асобы ўстановы, якія рыхтавалі дзяржаўную і статыстычную справаздачнасць, нясуць устаноўленую заканадаўствам Рэспублікі Беларусь адказнасць за скажэнне, парушэнне ці не прадстаўленне замацаванай за імі справаздачнасці.

8.Міжнародная і знешнеэканамічная дзейнасць установы.

8.1.Установа мае права ажыццяўляць міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне адукацыйнай і іншай дзейнасці ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь, дагаворамі, якія заключаюцца паміж установай і арганізацыяй замежнай дзяржавы.

8.2.Міжнароднае супрацоўніцтва ўстанова ажыццяўляе ў адпаведнасці з актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

9.Улік, справаздачнасць і парадак кантролю за дзейнасцю ўстановы адукацыі.

9.1.Установа ажыццяўляе аператыўны і бухгалтарскі ўлік вынікаў сваёй дзейнасці,прадстаўляестатыстычную і іншую справаздачнасць ва ўстаноўленым парадку, а таксама аператыўную інфармацыю аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці заснавальніку.

9.2.За непрадастаўленне і (або) скажэнне справаздачнасці, парушэнне тэрмінаў яе прадстаўлення службовыя асобы ўстановы нясуць устаноўленую заканадаўствам адказнасць.

9.3.Кантроль за дзейнасцю ўстановы ажыццяўляецца заснавальнікам і ўпаўнаважанымі дзяржаўнымі органамі.

Рэвізіі фінансава-гаспадарчай дзейнасці ўстановы праводзіцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

9.4.Дзяржаўныя органы, упаўнаважаныя ажыццяўляць кантроль па забеспячэнні якасці адукацыі, ажыццяўляюць дзейнасць па праверцы адпаведнасці адукацыі адукацыйнаму стандарту, вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм, адукацыйнай дзейнасці патрабаванням заканадаўства.

9.5.Установа ажыццяўляе комплексны аналіз адукацыйнай дзейнасці, які ўключае самаправерку, самаацэнку адукацыйнай дзейнасці (самакантроль па забеспячэнні якасці адукацыі).

Парадак і перыядычнасць правядзення самакантролю па забеспячэнні якасці адукацыі вызначаюцца кіраўніком установы.

1.Общие положения

1.1.Настоящий Устав является новой редакцией Устава учреждения образования «Минский государственный колледж электроники» (далее – учреждение), зарегистрированного в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100286358, на основании решения Минского городского исполнительного комитета от 16 сентября 2008 № 327-ОС «О переименовании учреждения образования».

Учреждение образования создано приказом Государственного комитета по профессионально–техническому образованию при Совете Министров БССР от 11 мая 1966г. № 7 как «Техническое училище №76-электротехники». Приказом от 3 марта 1974г. №109 Государственного комитета по профессионально–техническому образованию при Совете Министров БССР «Техническое училище №76-электротехники» переименовано в «Минское техническое училище № 76-электроники». Приказом Государственного комитета по профессионально–техническому образованию при Совете Министров БССР от 01.07.1984г. №81 «Минское техническое училище №76-электроники» переименовано в «Минское среднее профессионально-техническое училище №76». Приказом Министерства народного образования БССР и НПО «Интеграл» от 30.01.1991г. №23/57 «Минское среднее профессионально-техническое училище №76» переименовано в «Минское высшее профессиональное училище электроники». Решением Минского исполнительного комитета от 20.06.2001г. №793 «Минское высшее профессиональное училище электроники» переименовано в учреждение образования «Минский профессионально-технический колледж электроники». Приказом Комитета по образованию Мингорисполкома от 11.12.2003 №696-ОС учреждение образования «Минский профессионально-технический колледж электроники» переименовано в учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический колледж электроники». Решением Минского городского исполнительного комитета от 24.03.2004г. №620 учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический колледж электроники» реорганизован путем присоединения к нему учреждения образования «Центр профессионального образования Первомайского района г.Минска». Решением Минского городского исполнительного комитета от 07.04.2011г. № 986 учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический колледж электроники» переименовано в учреждение образования «Минский государственный колледж электроники».


1.2.Полное наименование учреждения:

на русском языке: учреждение образования «Минский государственный колледж электроники»;

на белорусском языке: установа адукацыі «Мiнскi дзяржаўны каледж электронiкi»;

Сокращенное наименование учреждения:

на русском языке: УО «МГК электроники»

на белорусском языке: УА «МДК электронiкi» 

1.3.Место нахождения учреждения: 220108, г.Минск, ул.Казинца, 91, ул.Кнорина, 14.

1.4.Учредителем учреждения является Минский городской исполнительный комитет в лице Комитета по образованию Мингорисполкома (далее – комитет по образованию).

1.5.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (далее - Кодекс об образовании), Положением об учреждении среднего специального образования, Положением об учреждении профессионально-технического образования, иными законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.6.Учреждение является юридическим лицом, имеет расчетный и другие счета в банках, открываемые в установленном законодательством порядке, печать и бланки документов со своим наименованием с изображением Государственного герба Республики Беларусь, штамп со своим наименованием и фирменный знак.

1.7.Учреждение создано в форме учреждения образования на основе коммунальной собственности, является некоммерческой организацией, финансируемой из местного бюджета, и входит в систему среднего специального образования.

1.8.Тип учреждения образования «Минский государственный колледж электроники» – учреждение среднего специального образования системы образования Республики Беларусь.

Вид учреждения образования – колледж.

Вид и наименование учреждения образования могут быть изменены.

Решение об изменении вида и наименования учреждения образования принимается учредителем по собственной инициативе либо по инициативе учреждения образования при совокупности следующих условий:

-обоснования необходимости изменения вида и наименования учреждения образования;

-соответствия учреждения образования критериям заявляемого вида и наименования;

-согласования с соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом, а также с Министерством образования Республики Беларусь.

1.9.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, научно-технической деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования, подбору и расстановке кадров и иной деятельности в пределах, установленных законодательством.

1.10.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник его имущества.

1.11.В учреждении не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели, а также создание и анонимная или иная противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций.

1.12.Учреждение в вопросах воспитания, на основании письменных заявлений обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), во вне учебное время может взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Порядок, условия, содержание и формы такого взаимодействия определяются Правительством Республики Беларусь.

1.13.Учреждение может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.

1.14.Учреждение в соответствии с законодательством имеет право:

-осуществлять образовательную деятельность;  

-формировать структуру и штатное расписание учреждения образования;

-осуществлять приносящую доходы деятельность;

-участвовать в научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования;

-осуществлять проверку подлинности документов об образовании при приеме лиц для получения образования и при наличии сомнений в их подлинности путем направления запросов в адрес Министерства образования Республики Беларусь о подтверждении факта их выдачи;

-входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих организаций;

-осуществлять международное сотрудничество в сфере образования;

- осуществлять иные права в соответствии с актами законодательства.

1.15.Учреждение обязано обеспечивать:

-качество образования;

-разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов научно-методического обеспечения соответствующего образования, его совершенствование;

-подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации;

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, с учетом выделяемых учредителем финансовых средств и средств от внебюджетной деятельности;

-создание безопасных условий при организации образовательного процесса;

-разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка учреждения;

-моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических и иных работников учреждения, меры социальной защиты обучающихся;

-создание необходимых условий для организации питания и медицинской помощи, ходатайство о выделении мест в общежитиях других учреждений образования для иногородних учащихся колледжа;

-участие в формировании контрольных цифр приема;

-организацию распределения, перераспределение, направления выпускников на работу и контроль за их трудоустройством;

-ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) при зачислении в учреждение образования со свидетельством о государственной регистрации, уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а по их требованию – и с учебно-программной документацией;

-патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение двух лет после получения образования в этом учреждении образования, в соответствии с Положением о патронате лиц с особенностями психофизического развития, утверждённым Министерством образования Республики Беларусь;

-постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после отчисления из учреждения в соответствии с порядком, установленным Министерством образования Республики Беларусь;

-содействие уполномоченным государственным органам в проведении контроля за обеспечением качества образования;

-осуществление иных обязанностей в соответствии с актами законодательства.

1.16.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных целей, и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством. Средства, полученные учреждением от приносящей доходы деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и расходуются в соответствии с законодательством и уставом.

Учреждение несет в установленном законодательством порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции.

1.17.Компетенция учредителя:

-утверждает Устав учреждения образования, изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав;

-согласовывает внесение изменений и дополнений в структуру и штатное расписание учреждения;

-осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь;

-принимает решение об изменении вида, реорганизации и ликвидации учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

-в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения (по его обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность), учредитель принимает меры по переводу обучающихся с их согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в другие учреждения образования, реализующие соответствующие образовательные программы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

-определяет язык обучения и воспитания, обязательный для изучения иностранный язык, в соответствии с действующим законодательством.

1.18.Собственником имущества учреждения является Минский городской Совет депутатов (далее – Мингорсовет) в лице Минского городского исполнительного комитета (далее – Мингорисполком).

1.19.Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

1.20.Учреждение не вправе выступать гарантом или поручителем перед банками–кредиторами юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств возврата полученных кредитов.

1.21.Лицензирование деятельности учреждения, его аккредитация и подтверждение аккредитации осуществляются в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.

1.22.Учреждение, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями), может осуществлять подлежащую лицензированию образовательную деятельность.

Лицензируемая образовательная деятельность имеет следующие составляющие работы и услуги:

1.22.1.Подготовка кадров с профессионально-техническим образованием;

1.22.2.Подготовка кадров со средним специальным образованием;

1.22.3.Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование; повышение квалификации руководящих работников и специалистов (либо выборка из указанного перечня).

1.23.С целью обеспечения внебюджетных денежных поступлений, в соответствии с законодательством, учреждение может осуществлять оказание платных услуг в сфере образования и других приносящих доходы видов деятельности, в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 05.12. 20011 № 85(вред. постановления Белстата от 16.11.2018 N 122) «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»:

1.23.1.Образовательная деятельность:

85321.Профессионально-техническое образование.     

85322.Среднее специальное образование. 

85590.Прочие виды образования, не включённые в другие группировки.

1.23.2.Другие виды деятельности (производственно-хозяйственная деятельность):

68200.Сдача внаём собственного и арендуемого недвижимого имущества.

25610.Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

26110.Производство электронных элементов.

13920.Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

74300.Деятельность по письменному и устному переводу.

82190.Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность.

18129.Печатание прочей полиграфической продукции, не включённой в другие группировки.

18140.Брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги.

27120.Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры.

62010.Деятельность в области компьютерного программирования.

62020.Консультационные услуги в области компьютерных технологий.

63110.Обработка данных, представление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

77330.Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.

77390.Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов, не включённых в другие группировки.

95110.Ремонт компьютеров и периферийного оборудования.

91011.Деятельность библиотек.

93290.Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

93110.Деятельность физкультурно-спортивных сооружений.

1.24.Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

При реорганизации учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица.

Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются приказом Комитета по образованию Мингорисполкома и подлежат регистрации.

2.Принципы, предмет, цели и задачи деятельности:

2.1.В своей деятельности учреждение руководствуется следующими принципами:

-соответствие Конституции Республики Беларусь;

-обеспечение реализации права граждан на образование;

-обеспечение доступности образования;

-обеспечение качества образования;

-установление ответственности за несоблюдение законодательства об образовании.

2.2.Предметом деятельности учреждения является образовательная деятельность и иная деятельность, осуществляемая в сфере образования в соответствии с действующим законодательством.

2.3.Цели деятельности учреждения:

-формирование знаний, умений, навыков и интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося;

-обеспечение отраслей хозяйства республики квалифицированными рабочими и специалистами, подготовка кадров для осуществления организационной, управленческой деятельности в соответствии с полученной квалификацией;

2.4.Основными задачами учреждения являются:

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;

-удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах (рабочих) со средним специальным образованием;

-удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных рабочих с профессионально-техническим образованием;

-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;

-создание условий для физического совершенствования, овладения ценностями и навыками здорового образа жизни;

-обеспечение социальной защиты установленных законодательством социальных гарантий учащихся и работников;

-формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии;

-формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;

-формирование культуры семейных отношений;

-создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося.

3.Образовательная деятельность учреждения:

3.1.Образовательная деятельность учреждения строится на основе принципов государственной политики в области образования, образовательных стандартов, современных образовательных и информационных технологий и на педагогически обоснованном выборе форм, методов, средств обучения и воспитания, учитывающих культурные традиции и ценности белорусского народа, других национальных общностей страны, достижения мировой культуры, а также в соответствии с целями и задачами учреждения с учетом интересов и способностей учащихся, их опыта. Обучение, воспитание и развитие учащихся обеспечиваются педагогическим коллективом во взаимодействии с законными представителями учащихся, организациями-заказчиками кадров, иными организациями.

Учреждение создает условия для организации воспитательного процесса, работы объединений по интересам: кружков, клубов, секций; общественных организаций (объединений) учащихся и работников.

Для получения профессионально-технического, среднего специального образования, в том числе на условиях целевой подготовки, дополнительного образования взрослых, а также для оказания услуг в сфере образования на платной основе заключается договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.2.Основными языками обучения и воспитания в учреждении являются русский и белорусский.

3.3.В учреждении реализуются основные образовательные программы на основе общего базового и общего среднего образования:

-образовательную программу профессионально-технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего);

-образовательную программу среднего специального образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным образованием;

-образовательную программу среднего специального образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным образованием;

-образовательную программу среднего специального образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным образованием и интегрированную с образовательными программами профессионально-технического образования;

-образовательную программу среднего специального образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным образованием и интегрированную с образовательными программами профессионально-технического образования;

-образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых (реализуются по профилям, определяемым Кодексом об образовании Республики Беларусь), в соответствии с действующим законодательством.

3.4.Образовательные программы среднего специального образования, обеспечивающие получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, образовательные программы профессионально-технического образования, обеспечивающие получение квалификации рабочего (служащего), предусматривают базовый или повышенный уровень изучения учебных дисциплин, прохождения практики.

3.5.При освоении содержания образовательных программ среднего специального, профессионально-технического образования на основе общего базового образования обеспечивается получение общего среднего образования.

3.6.При освоении содержания образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, в случаях, предусмотренных образовательными стандартами среднего специального образования, осуществляется присвоение квалификации рабочего.

3.7.Открытие новых учебных специальностей профессионально-технического и среднего специального образования осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8.Учреждение обеспечивает получение образования по следующим специальностям и квалификациям специалистов, рабочих (служащих):

3.8.1. Среднее специальное образование:

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль.

2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств.

Специализация: 2-53 01 01 01 Наладка и техническая эксплуатация автоматизированного оборудования для производства

полупроводниковых приборов.

Квалификация специалиста: Техник-электромеханик.         

2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение управления.

Квалификация специалиста: Секретарь-референт.

2-41 01 31 Микроэлектроника.

Специализация 2-41 01 31-02 Технология интегральных микросхем.

Квалификация специалиста: Техник-технолог.

2-36 01 33 Эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования.

Квалификация специалиста: Техник-мехатроник.

2-36 01 56 Мехатроника.

Специализация по профессии рабочего: Мехатроник 5-го разряда (радиоэлектронное производство).

Квалификация 2-36 01 56-51 Мехатроник 5-го разряда.

2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям).

Специализация: 2-36 03 31-01 03 Эксплуатация электрооборудования и

систем электроснабжения промышленных предприятий.

Квалификация специалиста: Техник-электрик.

2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий.

2-40 01 01 33 Компьютерная графика.

Специализация: 2-40 01 01 35 Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации.

Квалификация специалиста: Техник-программист.

2-39 03 02 Программируемые мобильные системы.

Квалификация специалиста: Техник-электроник.

2-40 01 31 Тестирование программного обеспечения.

Квалификация специалиста: Тестировщик.

2-53 01 06 Промышленные роботы и робототехнические комплексы.

Квалификация специалиста: Техник-электромеханик.

2-91 02 31 Фотография.

Квалификация: техник-технолог

2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве (по направлениям).

Специализация: 2-53 01 31-01 01 Эксплуатация и наладка электронных систем управления в автоматизированном производстве.

Квалификация специалиста: Техник-электроник.

3.8.2. Профессионально-техническое образование:

3-25 01 53 Документоведение, информационное и организационное обслуживание.

Квалификация: 3-25 01 53-51 Секретарь.

3-53 01 51 Наладка технологического оборудования радиоэлектронного производства.

Квалификация: 3-53 01 51-52 Наладчик технологического оборудования.

3-41 01 51 Технология производства изделий электронной и микроэлектронной техники.

Квалификация: 3-41 01 51-52 Оператор диффузионных процессов.

3-41 01 51-55 Оператор прецизионной фотолитографии.

3-41 01 51-57 Сборщик изделий электронной техники.

3-41 01 51-59 Измеритель электрофизических параметров

изделий электронной техники.

3-41 01 51-51 Оператор вакуумно-напылительных процессов.

3-40 02 52 Эксплуатация электронно-вычислительных машин.

Квалификация: 3-40 02 52-51 Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин).

3-36 03 52 Техническая эксплуатация электрооборудования.

Квалификация: 3-36 03 52-51 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

3-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования.

Квалификация: 3-36 01 53-54 Слесарь механосборочных работ

3-36 01 53-56 Слесарь-сборщик бытовой техники

3-91 02 31 Фотография.

3-91 02 31-51 Оператор компьютерной графики.

3-91 02 31-52 Оператор мини фотолаборатории.

Квалификация: 3-91 02 31-51 Оператор компьютерной графики.

3.9.Образовательные программы могут осваиваться в различных формах получения образования – очной (дневной, вечерней), заочной (дистанционной), обучение на дому. В учреждении допускается сочетание различных форм получения образования, а также обучение по индивидуальному учебному плану. Формы обучения различаются объемом обязательных занятий преподавателя с учащимися и организацией образовательного процесса.

3.10.Срок обучения учащихся, содержание образования, виды учебной деятельности учащихся и итоговой аттестации выпускников устанавливаются образовательным стандартом специальности и разработанными на его основе типовыми учебными планами и программами, нормативными правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь.

3.11.Образовательный процесс при реализации в учреждении осуществляется в учебных группах или индивидуально обучением на дому. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом или на основании типового учебного плана по специальности (направлению специальности).

Наполняемость учебной группы при получении среднего специального образования в дневной форме обучения составляет от 25 до 30 учащихся, в вечерней и заочной формах получения образования - от 15 до 20 учащихся.

Наполняемость учебной группы при получении профессионально-технического образования в дневной форме обучения составляет от 25 до 30 учащихся, в вечерней и заочной формах получения образования - от 15 до 20 учащихся.

Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован только для лиц с особенностями психофизического развития, составляет от 6 до 12 учащихся.

Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс одновременно организован для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, составляет от 15 до 20 учащихся, из них не более 6 учащихся из числа лиц с особенностями психофизического развития.

Учебные группы могут делиться на подгруппы в порядке, определяемом Положением об учреждении профессионально-технического образования и Положением об учреждении среднего специального образования.

3.12.В учреждении учебный год для дневной формы получения образования начинается с 1 сентября (исключение - если 1 сентября выпадает на воскресенье).

Образовательный процесс в учреждении организуется по учебным годам. При реализации образовательных программ профессионально-технического образования учебный год делится на два полугодия. При реализации образовательных программ среднего специального образования учебный год делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями.

Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 календарных недель и летние каникулы продолжительностью не менее 8 календарных недель при освоении программ профессионально-технического образования, не менее 6 календарных недель при освоении программ среднего специального образования.

3.13.Основной формой организации образовательного процесса при реализации образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования является учебное занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные занятия, консультации, занятия по интересам, платные курсы.

3.14.Образовательный процесс при реализации образовательных программ профессионально-технического образования включает в себя производственное обучение, которое состоит из начального, основного, заключительного (производственная практика) периодов. Порядок организации производственного обучения определяется Положением об организации производственного обучения учащихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.

3.15.Обязательная учебная нагрузка для учащихся 1-го и 2-го курсов, обучающихся на основе общего базового образования, не должна превышать 36 учебных часов в неделю, последующих курсов и обучающихся на основе общего среднего образования — 40 учебных часов, для учащихся, получивших специальное образование (1-ое отделение вспомогательной школы), — 33 учебных часа в неделю.

Продолжительность работы во время производственного обучения не должна превышать длительность рабочего времени, которая устанавливается законодательством о труде для соответствующей возрастной категории работников.

3.16.Образовательный процесс в учреждении при реализации образовательных программ профессионально-технического образования может осуществляться поэтапно. Этапы образовательного процесса определяются соответствующими уровнями квалификации. Каждый этап имеет теоретическую и практическую завершенность.

3.17.Воспитание осуществляется как в учебное, так и во вне учебное время. Воспитательные задачи в учреждении осуществляются на общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражают интересы личности, общества и государства, осуществляются путем создания гуманной воспитывающей среды, способствующей развитию и саморазвитию учащихся, их социализации.

Воспитательная работа в учебной группе осуществляется педагогическим работником, выполняющим обязанности куратора учебной группы, совместно с мастерами производственного обучения. В учебной группе при получении среднего специального образования руководство воспитательной работой осуществляется педагогическим работником, выполняющим обязанности куратора учебной группы.

3.18.В учреждении создается социально-педагогическая, психологическая и другие службы, которые действуют в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь.

3.19.Научно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение имеет право разрабатывать учебные программы, учебные и учебно-методические пособия, другие средства обучения.

В целях реализации задач методического обеспечения учреждение взаимодействует с другими учреждениями образования, научно-методическими и учебно-методическими учреждениями системы образования.

3.20.Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными актами законодательства.

3.21.Взаимодействие учреждения с организациями — заказчиками кадров осуществляется на договорной основе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.Обучающиеся, педагогические и иные работники учреждения:

4.1.К участникам образовательного процесса относятся учащиеся, законные представители несовершеннолетних учащихся, педагогические работники.

4.2.Учащимся учреждения является лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных программ профессионально-технического или среднего специального образования.

4.3.Законными представителями несовершеннолетних учащихся являются их родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители.

Законные представители несовершеннолетних учащихся представляют права и законные интересы несовершеннолетних в общественных отношениях в сфере образования без специальных полномочий.

4.3.1.Законные представители несовершеннолетних учащихся имеют право на:

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации учреждения, настоящим Уставом, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией;

-участие в управлении учреждением;

-защиту прав и законных интересов учащихся;

-ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной деятельности учащихся;

-получение информации обо всех видах обследований (медицинских, психологических, педагогических) учащихся.

Законные представители несовершеннолетних учащихся имеют иные права в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими актами законодательства.

4.3.2.Законные представители несовершеннолетних учащихся обязаны:

-обеспечивать условия для получения образования и развития учащихся;

-уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;

-выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка для учащихся;

-соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь и информировать администрацию колледжа о фактах его нарушения работниками учреждения образования;

-информировать администрацию колледжа о фактах превышения должностных полномочий, вымогательства взятки, нарушения действующего законодательства со стороны преподавателей и других работников колледжа.

Законные представители несовершеннолетних учащихся могут нести иные обязанности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими актами.

4.4.В случае отсутствия взаимопонимания между родителями (законными представителями) учащихся и администрацией колледжа, директор учреждения имеет право обращаться в трудовой коллектив по месту работы родителей (законных представителей) за оказанием содействия в решении вопросов по взаимному участию в процессе воспитания несовершеннолетних.

4.4.Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся определяется законодательством Республики Беларусь.

4.5.Текущая и итоговая аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического, среднего специального образования осуществляются в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, нормативными правовыми актами Правительства Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, локальными нормативными актами.

4.6.Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующие образовательные программы в полном объеме и прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании установленного образца в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь. Учреждение выдает учащимся документы об обучении в случаях, предусмотренных законодательством.

4.7.Выпускники учреждения, обучающиеся за счет средств бюджета, распределяются в соответствии с действующим законодательством.

4.8.Учащийся имеет право на:

-получение образования в соответствии с образовательными программами;

-перевод в другое учреждение образования в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;

-перевод для получения образования по другой специальности (направлению специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности, (специализации) и присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;

-восстановление для получения образования в учреждении образования в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;

-обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания образовательной программы;

-охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; на пользование учебниками и учебными пособиями; на обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;

-каникулы;

-получение платных услуг в сфере образования;

-бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и культурно-спортивной базой учреждения,

-получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны специалистов учреждения;

-участие в управлении учреждением;

-участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, в спортивно-массовой, общественной, научной, экспериментальной, инновационной деятельности;

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией;

-участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных объединениях, деятельность которых не противоречит законодательству;

-льготные условия питания, медицинское обслуживание в соответствии с актами законодательства;

-поощрение за успехи в учебе, научно-исследовательской деятельности, в воспитательных мероприятиях;

-пользование всеми информационными ресурсами и культурно- спортивной базой учреждения;

-получение работы по специальности (учебной специальности) после окончания учреждения в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.9.Учащийся обязан:

-добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания;

-овладеть теоретическими и практическими знаниями по специальности в соответствии с установленными требованиями;

-исполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами;

-заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

-выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитиях;

-уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;

-соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь и информировать администрацию колледжа о фактах его нарушения работниками учреждения образования;

-информировать администрацию колледжа о фактах превышения должностных полномочий, вымогательства взятки, нарушения действующего законодательства со стороны преподавателей и других работников колледжа;

-бережно относиться к имуществу учреждения.

4.10.Всем учащимся выдаются: билет учащегося установленного образца, книжка успеваемости (для обучающихся по образовательным программам среднего специального образования).

4.11.Материальное обеспечение, меры социальной защиты учащихся учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством.

4.12.По медицинским показаниям учащемуся предоставляется академический отпуск в порядке, установленном соответствующими нормативными документами.

4.13.За допущенные нарушения Устава учреждения, правил внутреннего распорядка к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из учреждения.

Дисциплинарное взыскание применяется в порядке, установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании, Уставом и правилами внутреннего распорядка учащихся.

4.14.Права и обязанности педагогических и иных работников учреждения устанавливаются законодательством, настоящим уставом, иными локальными нормативными правовыми актами учреждения, трудовыми договорами.

4.15.Педагогические (иные) работники учреждения имеют право на:

-обеспечение условий для осуществления своей профессиональной деятельности;

-творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий и средств обучения;

-доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, информационно-аналитическим материалам;

-участие в обновлении, разработке и определении структуры и содержания структурных элементов научно-методического обеспечения образования;

-участие в научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной, международной деятельности учреждения образования;

-участие в управлении учреждением образования;

-повышение квалификации;

-моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической деятельности;

-объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения, деятельность которых не противоречит законодательству;

-защиту своей профессиональной чести и достоинства;

-участие в управлении учреждением, в том числе в общественных органах управления образованием;

-избирать и быть избранными в состав органов управления учреждением;

-самостоятельное определение форм, методов и средств обучения и воспитания учащихся, использование экспериментальных методик преподавания;

-иные социальные гарантии, предусмотренные актами законодательства Республики Беларусь.

4.16.Педагогические (иные) работники учреждения обязаны:

-осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ воспитания;

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;

-соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Беларусь и информировать администрацию колледжа о фактах его нарушения другими работниками учреждения образования;

-информировать администрацию колледжа о фактах превышения должностных полномочий, вымогательства взятки, нарушения действующего законодательства со стороны других преподавателей и работников колледжа;

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса, воспитанников;

-повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию, вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся;

-соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с особенностями психофизического развития;

-проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

-постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и педагогическое мастерство;

-проводить обучение и воспитание на высоком профессиональном уровне;

-способствовать развитию профессиональных и творческих способностей будущего специалиста;

-уважать честь и достоинство учащихся, воспитывать их в духе гуманизма, гражданственности и уважения к закону и труду; обладать высокими моральными качествами; исполнять положения устава.

4.17.Прием на работу, увольнение педагогических и иных работников учреждения осуществляется директором в соответствии с действующим законодательством. Требования к педагогическим работникам и иным работникам учреждения определяются квалификационными характеристиками, должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

4.18.Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица:

-лишённые права заниматься педагогической деятельностью;

-имеющие судимость;

-признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;

-не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, предусмотренных законодательными актами.

При возникновении в период осуществления педагогической деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению, осуществление педагогической деятельности прекращается в соответствии с законодательством.

4.19.Для работы в учреждении могут привлекаться работники образования, науки, культуры и производства на условиях почасовой оплаты и совместительства, по договору оказания возмездных услуг, подряда.

4.20.Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Премирование работников, материальное и моральное поощрение и стимулирование осуществляется на основании законодательства Республики Беларусь, коллективного договора, иных локальных нормативных правовых актов, действующих в учреждении.

5.Управление учреждением:

5.1.Управление учреждением образования осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением об учреждении среднего специального образования, иными актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом.

5.2.Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности учредителем в порядке, установленном действующим законодательством по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.

5.3.Заместители директора учреждения назначаются на должность и освобождаются от должности директором учреждения по согласованию с учредителем. Продление, заключение новых трудовых договоров (контрактов) осуществляется директором учреждения по согласованию с учредителем.

Аттестация заместителей директора учреждения проводится с участием представителя комитета по образованию Мингорисполкома.

5.4.Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности директором учреждения по согласованию с комитетом по образованию, в порядке, установленном законодательством.

5.5.Директор учреждения, в пределах и правах, установленных законодательством:

-действует от имени учреждения образования без доверенности и несет ответственность за результаты его деятельности;

-определяет порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества образования - комплексный анализ образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной деятельности;

-издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках в пределах своей компетенции;

-осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их должностные инструкции;

-утверждает структуру учреждения, штатное расписание, в пределах выделенных ассигнований и в соответствии с типовыми штатами;

-устанавливает количество и наименование структурных подразделений, без внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав учреждения;

-в деятельности по управлению учреждением взаимодействует с органами самоуправления учреждения.

5.6.Основным органом самоуправления учреждения является Совет.

Совет учреждения является высшим выборным коллегиальным органом, возглавляемым директором учреждения, который создаётся в целях решения основных вопросов деятельности учреждения.

Количественный состав Совета формируется в следующей пропорции: 75 % – представители руководителей структурных подразделений учреждения образования, педагогических и иных работников учреждения образования, местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций, 25 % – представители обучающихся учреждения образования, их законных представителей. Численность Совета колледжа составляет 40 человек.

Срок полномочий Совета: состав Совета обновляется один раз в год до начала учебного года и утверждается приказом директора колледжа.

5.7.Совет учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о совете учреждения образования, утверждённым Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 18.07.2011 № 84; регламентом; планом работы, который составляется на учебный год и утверждается руководителем, после рассмотрения на заседании совета.

5.8.Заседания Совета проводятся при наличии 2/3 от общего количества членов Совета, решения принимаются голосованием большинством голосов.

Решения Совета, не противоречащие законодательству Республики Беларусь и утверждённые руководителем, являются обязательными для педагогических и иных работников учреждения, обучающихся и их законных представителей.

5.9.В целях совершенствования качества образования, повышения педагогического мастерства педагогических работников, методического обеспечения образовательного процесса в учреждении создаются педагогический совет и предметные (цикловые) комиссии. Председателем педагогического совета является директор. Общее руководство предметными (цикловыми) комиссиями, утверждение их планов работы осуществляет заместитель директора по учебной работе.

В учреждении может быть создан попечительский совет.

Компетенция, состав и организация деятельности данных органов самоуправления определяются в соответствии с действующим законодательством Положениями о соответствующих органах самоуправления, действующими в учреждении.

6.Структура учреждения:

6.1.Учреждение, в соответствии с законодательством и Уставом формирует свою структуру самостоятельно.

Учреждение имеет в своей структуре обособленные подразделения и иные службы.

6.2.Основными структурными подразделениями учреждения, в которых осуществляется подготовка специалистов и рабочих по одной или нескольким специальностям, являются отделения.

Работа отделений организуется на основе положений, утверждаемых директором учреждения. Непосредственное руководство отделениями осуществляется заведующими отделениями.

6.3.Учреждение включает следующие отделения:

-обеспечения цифровых компьютерных технологий;

-автоматизации производств и робототехники;

-электрорадиотехнического профиля и документационного управления;

-профиля вычислительной техники;

-центр профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития.

Центр профессиональной и социальной реабилитации создан для подготовки специалистов из числа лиц с особенностями психофизического развития, в котором обеспечены специальные условия для обучения учащихся с учетом особенностей их психофизического развития: слабовидящих, имеющих нарушение слуха, опорно-двигательного аппарата, детей с расстройством аутистического спектра.

Основными задачами центра профессиональной и социальной реабилитации являются:

-реализация образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования для лиц с особенностями психофизического развития, освоивших содержание образовательных программ специального образования;

-реализация дополнительных образовательных программ повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих), в том числе незанятого взрослого населения из числа лиц с особенностями психофизического развития.

6.4.В своей структуре колледж также имеет:

-ресурсный центр инклюзивного профессионального образования;

-учебные лаборатории;

-производственные (учебно-производственные) мастерские;

-библиотеку;

-бухгалтерию;

-отдел воспитательной работы с молодежью и иные службы.

6.5.Директор учреждения самостоятельно формирует, меняет, дополняет структуру колледжа.

7.Имущество и финансы учреждения:

7.1.Имущество учреждения находится в коммунальной собственности г. Минска и закреплено за учреждением на праве оперативного управления.

Органом управления в отношении имущества является Мингорисполком.

Отдельные функции по управлению имуществом учреждения осуществляет комитет по образованию.

7.2.Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет право владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных собственником, в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.

7.3.Материально-техническая база учреждения формируется учредителем в соответствии с требованиями, установленными законодательством. Материально-техническую базу учреждения составляют: земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество.

7.4.Учреждение обеспечивает содержание принадлежащей ему материально-технической базы на уровне требований, определяемых соответствующими нормативами, несет ответственность за её сохранность.

Для организации образовательного процесса учащихся, в том числе прохождения производственного обучения, может использоваться материально-техническая база других организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.5.Источниками финансирования учреждения являются:

- бюджетные средства;

-безвозмездная (спонсорская) помощь;

-средства, полученные от учебно-производственной, хозяйственной деятельности, внебюджетные средства, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;

-другие источники, не запрещенные действующим законодательством.

7.6.Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Осуществление учреждением приносящей доходы деятельности не влечет снижения их финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

7.7.Оказание платных услуг не может осуществляться взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств местного бюджета, ухудшать качество предоставления услуг в сфере образования, которые оказываются за счет средств местного бюджета.

7.8.Средства, полученные учреждением от приносящей доходы деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение, учитываются на отдельном балансе и расходуются в соответствии с законодательством.

7.9.Учреждение ведет в установленном порядке делопроизводство, архив, представляет сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами, в соответствующие органы государственного управления.

7.10.Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются действующими законодательными актами.

7.11.Должностные лица учреждения, готовившие государственную и статистическую отчётность, несут установленную законодательством Республики Беларусь ответственность за искажение, нарушение или не представление закреплённой за ними отчётности.

8. Международная и внешнеэкономическая деятельность учреждения.

8.1.Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в области образовательной и иной деятельности в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, договорами, заключаемыми между учреждением и организацией иностранного государства.

8.2.Международное сотрудничество учреждение осуществляет в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.

9.Учёт, отчётность и порядок контроля за деятельностью учреждения образования.

9.1.Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов своей деятельности, представляет статистическую и иную отчётность в установленном порядке, а также оперативную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности учредителю.

9.2.За непредставление и (или) искажение отчётности, нарушение сроков её представления должностные лица учреждения несут установленную законодательством ответственность.

9.3.Контроль за деятельностью учреждения осуществляется учредителем и уполномоченными государственными органами.

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения проводятся в порядке, установленном законодательством.

9.4.Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль за обеспечением качества образования, осуществляют деятельность по проверке соответствия образования образовательному стандарту, учебно-программной документации образовательных программ, образовательной деятельности требованиям законодательства.

9.5.Учреждение осуществляет комплексный анализ образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку образовательной деятельности (самоконтроль за обеспечением качества образования).

Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества образования определяется руководителем учреждения.